Home » Posts tagged 'wordpress snippets'

Tag Archives: wordpress snippets

LiteSpeed Cache tạo CSS quan trọng sai đường dẫn 404

Tối ưu hóa Website bằng cách bật tạo CSS quan trọng:

Tạo CSS quan trọng : hoạt động khi chức năng CSS không đồng bộ được bật.

Khi cả hai cài đặt được bật, CSS quan trọng được tạo bởi máy chủ CCSS từ xa của LiteSpeed, sau đó được gửi lại cho LSCache.
Khi CSS quan trọng đã được tạo, nó sẽ được tải trước tiên và sau đó phần còn lại của CSS sẽ được tải không đồng bộ với HTML. Trang sẽ không tải nữa mà không cần định dạng.

(more…)