Miễn Trừ Trách Nhiệm

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM CỦA 1KTUT.COM

1. Về Nội Dung Trang Web:

  • 1KTUT.COM không đảm bảo sự chính xác hoặc độ tin cậy của thông tin tìm thấy trên trang web này.
  • Chúng tôi nỗ lực cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhưng không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung.

2. Về Kết Quả Sử Dụng Dịch Vụ:

  • 1KTUT.COM không bảo đảm thành công hay kết quả từ việc sử dụng thông tin hoặc dịch vụ từ trang web. Mọi quyết định và hành động của người dùng dựa trên thông tin từ trang web là trách nhiệm của người dùng.
  • Báo cáo thu nhập và thu nhập tiềm năng chỉ là ước tính và không đảm bảo rằng kết quả của bạn sẽ tương tự.

3. Trách Nhiệm Về Quyết Định Cá Nhân:

  • 1KTUT.COM không chịu trách nhiệm về thành công hoặc thất bại của quyết định kinh doanh hoặc cá nhân của bạn liên quan đến thông tin trên trang web.

4. Liên Kết Đến Trang Web Khác:

  • Khi rời trang web 1KTUT.COM, các trang web khác có thể có chính sách và điều khoản riêng. Chúng tôi khuyến khích người dùng xem xét chính sách bảo mật và điều khoản của các trang web này.
  • 1KTUT.COM không chịu trách nhiệm với những lựa chọn và hành động của bạn trên các trang web khác.

5. Link Tiếp Thị Liên Kết ( affiliate-links )

  • Hãy nhớ rằng một số liên kết trong trang web này là link tiếp thị liên kết ( affiliate-links ) và nếu bạn truy cập chúng để mua hàng, chúng tôi sẽ kiếm được hoa hồng.
  • Hãy nhớ rằng chúng tôi liên kết các công ty này và nói về sản phẩm của họ vì chất lượng của họ chứ không phải vì hoa hồng chúng tôi nhận được từ giao dịch mua hàng của bạn.
  • Quyết định là của bạn và việc bạn có quyết định mua thứ gì đó hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn.

6. Sự Đồng Ý của Người Dùng:

  • Bằng cách sử dụng trang web 1KTUT.COM, bạn đồng ý với tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này và tuân thủ các điều khoản của nó.

7. Liên Hệ và Hỗ Trợ:

  • Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần thông tin thêm về tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email .

Chúng tôi khuyến khích người dùng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản này trước khi sử dụng dịch vụ. 1KTUT.COM cam kết cung cấp thông tin và dịch vụ tốt nhất nhưng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng trang web.